Latcho Diewes 2020

Gezien de nieuwe Corona uitbraken is het niet mogelijk om het latcho Diewes festival op 12 en 13 september 2020 door te laten gaan. Na overleg met alle partijen is besloten het uit te stellen naar een latere datum. Kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum. Mensen die het geld terug willen melden zich even via een mail aan maria@latchodiewes.eu

Angesichts der neuen Corona-Ausbrüche ist es nicht möglich, das Latcho Diewes-Festival am 12. und 13. September 2020 zu veranstalten. Nach Rücksprache mit allen Parteien wurde beschlossen, es auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Karten bleiben für das neue Datum gültig. Personen, die das Geld zurückhaben möchten, können sich per E-Mail an maria@latchodiewes.eu registrieren